Terassitanssit-kampanjan arvonnan säännöt

Järjestäjä: Väritukku Oy, Postiosoite: PL 400, 01621 Vantaa, y-tunnus: 0116015-3 (myöhemmin “Arvonnan järjestäjä”)

Kilpailuaika

Arvontaan voi osallistua 2.5.–31.7.2024 välisenä aikana osallistumissivulla. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Väritukku Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos kilpailuun osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan kampanjasivun toimimattomuudesta tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista.

Kilpailun palkinto

Pääpalkintona arvotaan kahden hengen (voittaja + avec) lippupaketteja Arttu Wiskarin yksityiskeikalle, joka järjestetään Espoossa Mökkitie Recordsin tiloissa (Luomannotko 2, 02200 Espoo) torstaina 15.8.2024. Arvonnan järjestäjä (tai muut yhteistyökumppanit) tarjoaa yleisölle pientä syötävää ja juomaa. Keikkapäivää tai -aikaa ei voi muuttaa. Pääpalkinto ei sisällä matkoja eikä majoitusta. Arvomme yhteensä 5 pääpalkintoa.

Lisäksi arvomme 150 € (sadanviidenkymmenen) euron arvoisia lahjakortteja Värisilmä-myymälään. Arvomme yhteensä 10 (kymmenen) lahjakorttia.

Kilpailuun osallistuminen

Arvontaan osallistutaan täyttämällä osallistumissivun lomakeen tiedot ja lähettämällä lomake.

Voittajien valinta

Pääpalkinnot arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 1.8.2024. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Jos kaikkia pääpalkinnon voittajia ei tavoiteta 5.8.2024 mennessä, taikka palkintoa ei haluta lunastaa, lunastamatta jääneet palkinnot arvotaan uudelleen 6.8.2024. Pääpalkinnon lunastamiseen tarvittavat tiedot toimitetaan voittajille sähköpostilla.

Lahjakorttien voittajat arvotaan 6.8.2024. Mikäli lahjakortin voittaneita osallistujia ei tavoiteta 14 vuorokauden kuluessa arvonnasta, taikka palkintoa ei haluta lunastaa, palkinto voidaan arpoa uudelleen. Lahjakorttien toimittamisesta sovitaan voittajien kanssa tapauskohtaisesti.

Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Väritukku Oy vastaa mahdollisen arpajaisveron maksamisesta.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä mahdollisesti annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja ei anneta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan lupaa. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Jos osallistuja on osallistumisen yhteydessä antanut Väritukulle suoramarkkinointiluvan, osallistujan henkilötiedot tallennetaan Väritukku Oy:n pysyvään suoramarkkinointirekisteriin. Värisilmän uutiskirjeen lähetyslistalta voi poistua jälkikäteen milloin tahansa.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta Väritukulla täältä: https://www.varisilma.fi/tietosuojaseloste

Kampanja-aineiston käsittely

Arvonnan järjestäjä voi käyttää kampanjaan lähetettyjä saatetekstejä markkinoinnissaan sekä julkaista voittajan etunimen ja paikkakunnan osana markkinointia.

Järjestäjän vastuu

Väritukku vastaa kilpailun järjestämisestä, voittajan valinnan organisoinnista ja ilmoittamisesta ja palkinnon toimittamisesta kampanjan ehtojen mukaisesti. Arvonnan järjestäjä ei vastaa esteistä kilpailuun osallistumiseen. Arvonnan järjestäjä ei vastaa kolmansiin osapuoliin liittyvistä ongelmista, kuten yleisen internet yhteyden toimivuudesta. Mikäli kilpailuun, palkintoon tai kilpailun palkinnon lunastamiseen liittyy kolmas osapuoli, Arvonnan järjestäjä ei vastaa näihin liittyvistä ongelmista.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa kilpailuun osallistuvan henkilön tahallisesti tai tahattomasti suoraan tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Kilpailuun osallistuvat henkilöt vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta. Kilpailuun osallistuvat henkilöt vapauttavat järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka koskee teknisiä ongelmia, vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Kuluttajalla säilyy kuluttajasuojalain nojalla kuuluvat oikeudet.

Arvonnan järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Muut ehdot

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ja kilpailun keskeyttämiseen.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Kaikki kampanjaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.